top of page
облака

Malların teslimatı ve satın alınması hakkında:

•3-5 gün arasında teslimat

•PTT ,Aras Kargo,MNG Kargo postası ile gönderilir

•Değişim var, iade yok

•her sipariş bir hediye içerir

                                                           TESLİMAT VE İADE SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1- SATICI 

Ünvanı: Comfort Home. Bundan sonra SATICI  olarak geçecektir. 

Adresi: Kadıpaşa Mah., 07400 Alanya/Antalya

E-mail: comforthome@shopwithlove.net 

MADDE 2- KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait "www.shopwıthlove.net"  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış  fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin  Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri  Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin  saptanmasıdır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Satış Bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 

4.1- ALICI, SATICI’ya ait https://www.shopwithlove.net/ internet sitesinde  sözleşme konusu ürünün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata  ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi  verdiğini beyan eder. 

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün  için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler  içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

• 4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,  teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu  tutulamaz. 

• 4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere  uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden  sorumludur. 

• 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının  SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile  ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka  kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul  edilir. 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ye ait kredi kartının ALICI'nin kusurundan  kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak  kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya  ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla maddi ürünün 

3 gün içinde SATICI ‘ya iade etmesi zorunludur. Bu takdirde maddi ürünler için  nakliye giderleri ALICI'ye aittir. 

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın  kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde  teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini,  ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar  ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde  ödediği tutar 15 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 

4.8- 18 yaşından küçük kişiler SATICI'dan alışveriş yapamaz. 

4.9- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI  sorumlu değildir. 

4.10- SATICI, internet sitesinden satışını yaptığı tüm ürünlerin içeriğini, kapsamını ve  özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir. 

4.11- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını  kabul etmiş sayılır. 

MADDE 5- CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürünün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki  kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde işbu sözleşmesinin 6. Maddesinde  belirtilen kurallar dahilinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için  bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve  ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın  kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya  gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.  Bu belgelerin ulaşmasını takip eden maddi ürünler için 15 gün içinde ürün bedeli  ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Fatura aslı ibraz edilmeden iade işlemi gerçekleştirilmez. 

MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen  değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici  Mahkemeleri yetkilidir.

bottom of page